Voedselketens

CE Delft maakt milieukundige analyses van voedingsmiddelen zoals bier, fris, melk, sappen, koffie, thee, vlees en vleesvervangers. Daarnaast adviseert zij over concrete verbeteringen, die meestal samen met de klant worden ontwikkeld in brainstorms en geanalyseerd qua effecten op milieu en kosten.

De agro- en voedselsector is belangrijk voor Nederland. Ons land is in de wereld de grootse agrarische exporteur na de VS. Met name de zuivel- en vleesproductie heeft klimaateffecten door de uitstoot van broeikasgassen, in ons land maar ook in de landen waar we veevoer  inkopen. Ze veroorzaken 10% van de CO2-uitstoot in Nederland en andere voedselbronnen nog eens 10%. Er zijn nog veel verbeteringen mogelijk; duurzaam veevoer, geteeld met respect voor bodem en natuur, efficiënte verwerking en logistiek die voedselbederf voorkomt.

 

Terugwinning fosfaat

Fosfaat is een eindige grondstof die essentieel is voor de voedselproductie. Terugwinning van fosfaat uit afvalwater en mest zorgt voor efficiënter gebruik van de wereldwijd eindige voorraad fosfaat. CE Delft is gespecialiseerd in de milieukundige analyse (Levenscyclusanalyse LCA) van de verschillende routes waarop terugwining plaatsvindt.

Wat kan CE Delft voor u doen?

CE Delft maakt milieukundige analyses van voedingsmiddelen zoals bier, fris, melk, sappen, koffie, thee, vlees en vleesvervangers. Daarnaast adviseert zij over concrete verbeteringen, die meestal samen met de klant worden ontwikkeld in brainstorms en geanalyseerd qua effecten op milieu en kosten. Wij hebben de laatste jaren veel ervaring opgedaan met het uitvoeren van milieukundige levencyclusanalyses van voedselketens inclusief landbouwkundige aspecten als de organische stofbalans in de bodem, bemesting, gebruik van reststromen, toepassing van reststromen als veevoer en voorkomen van uitval. CE Delft kan bedrijven en beleidsmakers adviseren doordat wij inhoud koppelen aan beleidsprocessen (nationaal en Europees). Deze kennis passen we toe in LCA’s, aangevuld met financiële en beleidsmatige inzichten. Deze combinatie maakt CE Delft een unieke speler in de adviesmarkt voor agroketens.

Uniek van CE Delft is ook de zeer uitgebreide kennis van eiwitketens opgebouwd voor de Questionmark app (voorheen Superwijzer) waarmee consumenten de milieu-effecten van eiwitproducten kunnen beoordelen. Voor fabrikanten van eiwitproducten biedt deze database cruciale informatie om productverbeteringen door te voeren.

Eiwittransitie

Tools

Regelmatig vertalen wij onze analyses niet alleen in een rapport of een database voor LCA-berekeningen maar ook in praktische computertools waarmee u of uw klanten variaties in uw product, transportafstanden of bijvoorbeeld recyclingaandelen snel kunnen bekijken. Een goed voorbeeld van  een uitgebreide tool is die voor Modint waarin een groot aantal textielgrondstoffen en processen zijn opgenomen.

Presentaties

Presentatie Duurzaamheidsbijdrage vlees
Robert Vergeer, 4 november 2019, Nieuwspoort Den Haag

Echte prijs van vlees
Ingrid Odegard, VeggieWorld, Jaarbeurs Utrecht, 10 maart 2019

Nieuwe milieucriteria (MVI) catering
Lonneke de Graaff, Themadag Rijk, 6 september 2018

Opdrachtgevers

DE Masterblenders, Nederlandse Brouwers, FWS (frisdrankindustrie), Frieslandcampina, Unilever, Greenpeace, Stichting Natuur en Milieu, Varkens in nood, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO).

Uw contactpersoon

Ingrid Odegard
Themaleider Voedselketens